БНГА Дарения

Банкова сметка на БНГА: IBAN - BG84STSA93000024771408 - БАНКА ДСКДарение от Теодора Игнатова 9668,33 лв.
Дарение от формация "Орфикус" 100 лв.
Дарение от Стефан Николов 30 лв.